SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
arkivera
ark·­iv·­era verb ~de ~t ordna in i arkiv
Finita former
arkiverarpresens aktiv
arkiveraspresens passiv
arkiveradepreteritum aktiv
arkiveradespreteritum passiv
arkiveraimperativ aktiv
Infinita former
att arkiverainfinitiv aktiv
att arkiverasinfinitiv passiv
har/hade arkiveratsupinum aktiv
har/hade arkiveratssupinum passiv
Presens particip
arkiverande
Perfekt particip
en arkiverad + substantiv
ett arkiverat + substantiv
den/det/de arkiverade + substantiv