SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
röja
1röja verb röjde röjt av­slöja, förråda; visa, lägga i dagengöra mark odlingsbar, odla upp; bryta väg; hugga bort skog; rensa upp; bildl. festa viltröja ur vägen skaffa ur vägen, mörda
Finita former
röjerpresens aktiv
röjs (röjes)presens passiv
röjdepreteritum aktiv
röjdespreteritum passiv
röjimperativ aktiv
Infinita former
att röjainfinitiv aktiv
att röjasinfinitiv passiv
har/hade röjtsupinum aktiv
har/hade röjtssupinum passiv
Presens particip
röjande
Perfekt particip
en röjd + substantiv
ett röjt + substantiv
den/det/de röjda + substantiv
röja upp skapa ordning, städa: ​röja upp efter festen
Infinita formeratt röja uppinfinitiv aktivPresens participuppröjandePerfekt participen uppröjd + substantivett uppröjt + substantivden/det/de uppröjda + substantiv
2röja substantiv ~n röjor ⟨prov.⟩ röjt om­råde, röjning
Singular
en röjaobestämd form
en röjasobestämd form genitiv
röjanbestämd form
röjansbestämd form genitiv
Plural
röjorobestämd form
röjorsobestämd form genitiv
röjornabestämd form
röjornasbestämd form genitiv