SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
urgera
urg·­era [urge´ra] verb ~de ~t på­yrka, ivrigt fram­hålla, driva en sats
Finita former
urgerarpresens aktiv
urgeraspresens passiv
urgeradepreteritum aktiv
urgeradespreteritum passiv
urgeraimperativ aktiv
Infinita former
att urgerainfinitiv aktiv
att urgerasinfinitiv passiv
har/hade urgeratsupinum aktiv
har/hade urgeratssupinum passiv
Presens particip
urgerande
Perfekt particip
en urgerad + substantiv
ett urgerat + substantiv
den/det/de urgerade + substantiv