SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
vägleda
väg|­leda verb ‑ledde, ‑lett, ‑ledd n. ‑lett, pres. ‑leder visa vägen; hand­leda
Finita former
väglederpresens aktiv
vägleds (vägledes)presens passiv
vägleddepreteritum aktiv
vägleddespreteritum passiv
vägledimperativ aktiv
Infinita former
att vägledainfinitiv aktiv
att vägledasinfinitiv passiv
har/hade väglettsupinum aktiv
har/hade väglettssupinum passiv
Presens particip
vägledande
Perfekt particip
en vägledd + substantiv
ett väglett + substantiv
den/det/de vägledda + substantiv
den vägledde + maskulint substantiv
vägleda sig ta sig fram
Ordform(er)vägleda sig