SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
väl
1väl adverb bättre bäst gott, bra: ​hon talar välnågot för: ​väl stora skor​ – Nästan alla sammansättn. med väl- hör till 1väl 1.
Ordform(er)
välpositiv
bättrekomparativ
bästsuperlativ
2väl [väl´] adverb markerar fråga: ​du är väl inte ledsen?markerar lätt nonchalant (el. o­bestämd) attityd: ​det kan jag väl göra
Ordform(er)
väladverb
3väl oböjligt substantiv (dina föräldrar vill) ditt väl ditt bästa
Singular
ett välobestämd form