SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
ackvirera
ac·­kvir·­era verb ~de ~t an­skaffa kunder, förvärva; ​jfr ackvisition
Finita former
ackvirerarpresens aktiv
ackvireraspresens passiv
ackvireradepreteritum aktiv
ackvireradespreteritum passiv
ackvireraimperativ aktiv
Infinita former
att ackvirerainfinitiv aktiv
att ackvirerasinfinitiv passiv
har/hade ackvireratsupinum aktiv
har/hade ackvireratssupinum passiv
Presens particip
ackvirerande
Perfekt particip
en ackvirerad + substantiv
ett ackvirerat + substantiv
den/det/de ackvirerade + substantiv