SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
adressera
adress·­era verb ~de ~t rikta el. ställa skrivelse till; hålla tal till; förse brev med utan­skriftadressera (ett problem) försöka lösa
Finita former
adresserarpresens aktiv
adresseraspresens passiv
adresseradepreteritum aktiv
adresseradespreteritum passiv
adresseraimperativ aktiv
Infinita former
att adresserainfinitiv aktiv
att adresserasinfinitiv passiv
har/hade adresseratsupinum aktiv
har/hade adresseratssupinum passiv
Presens particip
adresserande
Perfekt particip
en adresserad + substantiv
ett adresserat + substantiv
den/det/de adresserade + substantiv
adressera sig adressera sig till ngn rikta sig till ngn
Ordform(er)adressera sig