SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
allegorisera
al·­leg·­or·­is·­era verb ~de ~t fram­ställa ngt i form av allegori
Finita former
allegoriserarpresens aktiv
allegoriseraspresens passiv
allegoriseradepreteritum aktiv
allegoriseradespreteritum passiv
allegoriseraimperativ aktiv
Infinita former
att allegoriserainfinitiv aktiv
att allegoriserasinfinitiv passiv
har/hade allegoriseratsupinum aktiv
har/hade allegoriseratssupinum passiv
Presens particip
allegoriserande
Perfekt particip
en allegoriserad + substantiv
ett allegoriserat + substantiv
den/det/de allegoriserade + substantiv