SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
anföra
an|­föra verb ‑förde, ‑fört, pres. ‑för leda: ​an­föra en truppfram­föra: ​an­föra ngt till sitt försvar
Finita former
anförpresens aktiv
anförs (anföres)presens passiv
anfördepreteritum aktiv
anfördespreteritum passiv
anförimperativ aktiv
Infinita former
att anförainfinitiv aktiv
att anförasinfinitiv passiv
har/hade anförtsupinum aktiv
har/hade anförtssupinum passiv
Presens particip
anförande
Perfekt particip
en anförd + substantiv
ett anfört + substantiv
den/det/de anförda + substantiv