SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
ange
an|­ge el. åld. an|­giva verb ‑gav, ‑gett el. ‑givit, ‑given ‑givet ‑givna, pres. ‑ger med­dela, fast­ställa; ut­märka: ​an­ge rikt­linjer för verksamhetenan­mäla för ev. brott e.d.: ​an­ge ngn för polisen
Finita former
anger (angiver)presens aktiv
anges (angivs, angives)presens passiv
angavpreteritum aktiv
angavspreteritum passiv
ange (angiv)imperativ aktiv
Infinita former
att ange (angiva)infinitiv aktiv
att anges (angivas)infinitiv passiv
har/hade angett (angivit)supinum aktiv
har/hade angetts (angivits)supinum passiv
Presens particip
angivande
Perfekt particip
en angiven + substantiv
ett angivet + substantiv
den/det/de angivna + substantiv
den angivne + maskulint substantiv