SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
annonsera
an·­nons·­era verb ~de ~t sätta in annons i tidning, på inter­net etc.; med­dela: ​annonsera sin av­gång
Finita former
annonserarpresens aktiv
annonseraspresens passiv
annonseradepreteritum aktiv
annonseradespreteritum passiv
annonseraimperativ aktiv
Infinita former
att annonserainfinitiv aktiv
att annonserasinfinitiv passiv
har/hade annonseratsupinum aktiv
har/hade annonseratssupinum passiv
Presens particip
annonserande
Perfekt particip
en annonserad + substantiv
ett annonserat + substantiv
den/det/de annonserade + substantiv
annonsera ut annonsera ut el. utannonsera en tjänst
Infinita formeratt annonsera utinfinitiv aktivPresens participutannonserandePerfekt participen utannonserad + substantivett utannonserat + substantivden/det/de utannonserade + substantiv