SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
appreciera
ap·­preci·­era verb ~de ~t höja värdet av, skriva upp valuta
Finita former
apprecierarpresens aktiv
apprecieraspresens passiv
apprecieradepreteritum aktiv
apprecieradespreteritum passiv
apprecieraimperativ aktiv
Infinita former
att apprecierainfinitiv aktiv
att apprecierasinfinitiv passiv
har/hade apprecieratsupinum aktiv
har/hade apprecieratssupinum passiv
Presens particip
apprecierande
Perfekt particip
en apprecierad + substantiv
ett apprecierat + substantiv
den/det/de apprecierade + substantiv