SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
arbeta
arbeta verb ~de ~t ut­föra arbete
Finita former
arbetarpresens aktiv
arbetaspresens passiv
arbetadepreteritum aktiv
arbetadespreteritum passiv
arbetaimperativ aktiv
Infinita former
att arbetainfinitiv aktiv
att arbetasinfinitiv passiv
har/hade arbetatsupinum aktiv
har/hade arbetatssupinum passiv
Presens particip
arbetande
Perfekt particip
en arbetad + substantiv
ett arbetat + substantiv
den/det/de arbetade + substantiv
arbeta bort arbeta bort el. (sällan) bortarbeta ngt
Infinita formeratt arbeta bortinfinitiv aktivPresens participbortarbetandePerfekt participen bortarbetad + substantivett bortarbetat + substantivden/det/de bortarbetade + substantiv
arbeta igenom arbeta i­genom el. genomarbeta ngt
Infinita formeratt arbeta igenominfinitiv aktivPresens participigenomarbetandePerfekt participen igenomarbetad + substantivett igenomarbetat + substantivden/det/de igenomarbetade + substantiv
arbeta in arbeta extra för att kompensera förlorad arbets­tid: ​fre­dagen efter Kristi himmelsfärds­dag får arbetas in el. inarbetasgöra känd: ​arbeta in el. inarbeta ett varu­märke
Infinita formeratt arbeta ininfinitiv aktivPresens participinarbetandePerfekt participen inarbetad + substantivett inarbetat + substantivden/det/de inarbetade + substantiv
arbeta om arbeta om el. omarbeta en text
Infinita formeratt arbeta ominfinitiv aktivPresens participomarbetandePerfekt participen omarbetad + substantivett omarbetat + substantivden/det/de omarbetade + substantiv
arbeta ut arbeta ut el. utarbeta en plan
Infinita formeratt arbeta utinfinitiv aktivPresens participutarbetandePerfekt participen utarbetad + substantivett utarbetat + substantivden/det/de utarbetade + substantiv
arbeta över arbeta på över­tidbearbeta ytterligare: ​arbeta över el. överarbeta ett för­slag
Infinita formeratt arbeta överinfinitiv aktivPresens participöverarbetandePerfekt participen överarbetad + substantivett överarbetat + substantivden/det/de överarbetade + substantiv