SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
aromatisera
arom·­at·­is·­era verb ~de ~t ge arom
Finita former
aromatiserarpresens aktiv
aromatiseraspresens passiv
aromatiseradepreteritum aktiv
aromatiseradespreteritum passiv
aromatiseraimperativ aktiv
Infinita former
att aromatiserainfinitiv aktiv
att aromatiserasinfinitiv passiv
har/hade aromatiseratsupinum aktiv
har/hade aromatiseratssupinum passiv
Presens particip
aromatiserande
Perfekt particip
en aromatiserad + substantiv
ett aromatiserat + substantiv
den/det/de aromatiserade + substantiv