SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
arrende
ar·­rende [aren´de el. aren`de] substantiv ~t ~n av­tal om el. ersättning för upp­låtelse och inne­hav av nyttjande­rätt till jord
Singular
ett arrendeobestämd form
ett arrendesobestämd form genitiv
arrendetbestämd form
arrendetsbestämd form genitiv
Plural
arrendenobestämd form
arrendensobestämd form genitiv
arrendenabestämd form
arrendenasbestämd form genitiv