SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
attrahera
at·­trah·­era verb ~de ~t dra till sig; ​jfr attraktion
Finita former
attraherarpresens aktiv
attraheraspresens passiv
attraheradepreteritum aktiv
attraheradespreteritum passiv
attraheraimperativ aktiv
Infinita former
att attraherainfinitiv aktiv
att attraherasinfinitiv passiv
har/hade attraheratsupinum aktiv
har/hade attraheratssupinum passiv
Presens particip
attraherande
Perfekt particip
en attraherad + substantiv
ett attraherat + substantiv
den/det/de attraherade + substantiv