SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
avannonsera
av|­an·­nons·­era verb ~de ~t av­annonsera ett tv-program
Finita former
avannonserarpresens aktiv
avannonseraspresens passiv
avannonseradepreteritum aktiv
avannonseradespreteritum passiv
avannonseraimperativ aktiv
Infinita former
att avannonserainfinitiv aktiv
att avannonserasinfinitiv passiv
har/hade avannonseratsupinum aktiv
har/hade avannonseratssupinum passiv
Presens particip
avannonserande
Perfekt particip
en avannonserad + substantiv
ett avannonserat + substantiv
den/det/de avannonserade + substantiv