SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
avknoppa
av|­knoppa verb ~de ~t mest i pass.; ​skapa ny, själv­ständig enhet: ​ett nytt bo­lag av­knoppades el. knoppades av
Finita former
avknopparpresens aktiv
avknoppaspresens passiv
avknoppadepreteritum aktiv
avknoppadespreteritum passiv
avknoppaimperativ aktiv
Infinita former
att avknoppainfinitiv aktiv
att avknoppasinfinitiv passiv
har/hade avknoppatsupinum aktiv
har/hade avknoppatssupinum passiv
Presens particip
avknoppande
Perfekt particip
en avknoppad + substantiv
ett avknoppat + substantiv
den/det/de avknoppade + substantiv