SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
avmobilisera
av|­mob·­il·­is·­era verb ~de ~t mobilisera 1
Finita former
avmobiliserarpresens aktiv
avmobiliseraspresens passiv
avmobiliseradepreteritum aktiv
avmobiliseradespreteritum passiv
avmobiliseraimperativ aktiv
Infinita former
att avmobiliserainfinitiv aktiv
att avmobiliserasinfinitiv passiv
har/hade avmobiliseratsupinum aktiv
har/hade avmobiliseratssupinum passiv
Presens particip
avmobiliserande
Perfekt particip
en avmobiliserad + substantiv
ett avmobiliserat + substantiv
den/det/de avmobiliserade + substantiv