SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
avregistrera
av|­reg·­istr·­era verb ~de ~t av­registrera en bil
Finita former
avregistrerarpresens aktiv
avregistreraspresens passiv
avregistreradepreteritum aktiv
avregistreradespreteritum passiv
avregistreraimperativ aktiv
Infinita former
att avregistrerainfinitiv aktiv
att avregistrerasinfinitiv passiv
har/hade avregistreratsupinum aktiv
har/hade avregistreratssupinum passiv
Presens particip
avregistrerande
Perfekt particip
en avregistrerad + substantiv
ett avregistrerat + substantiv
den/det/de avregistrerade + substantiv