SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
rita
rita verb ~de ~t teckna​ – Nästan alla sammansättn. med rit- hör till rita.
Finita former
ritarpresens aktiv
ritaspresens passiv
ritadepreteritum aktiv
ritadespreteritum passiv
ritaimperativ aktiv
Infinita former
att ritainfinitiv aktiv
att ritasinfinitiv passiv
har/hade ritatsupinum aktiv
har/hade ritatssupinum passiv
Presens particip
ritande
Perfekt particip
en ritad + substantiv
ett ritat + substantiv
den/det/de ritade + substantiv
rita av av­bilda i form av teckning
Infinita formeratt rita avinfinitiv aktivPresens participavritandePerfekt participen avritad + substantivett avritat + substantivden/det/de avritade + substantiv