SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
avtona
av|­tona verb ~de ~t om ljud: gradvis bli svagare och försvinna: ​av­tona el. tona av
Finita former
avtonarpresens aktiv
avtonaspresens passiv
avtonadepreteritum aktiv
avtonadespreteritum passiv
avtonaimperativ aktiv
Infinita former
att avtonainfinitiv aktiv
att avtonasinfinitiv passiv
har/hade avtonatsupinum aktiv
har/hade avtonatssupinum passiv
Presens particip
avtonande
Perfekt particip
en avtonad + substantiv
ett avtonat + substantiv
den/det/de avtonade + substantiv