SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
båta
båta verb ~de ~t ⟨ngt åld.⟩ gagna, hjälpafara el. frakta med båt
Finita former
båtarpresens aktiv
båtaspresens passiv
båtadepreteritum aktiv
båtadespreteritum passiv
båtaimperativ aktiv
Infinita former
att båtainfinitiv aktiv
att båtasinfinitiv passiv
har/hade båtatsupinum aktiv
har/hade båtatssupinum passiv
Presens particip
båtande
Perfekt particip
en båtad + substantiv
ett båtat + substantiv
den/det/de båtade + substantiv