SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
banalisera
ban·­al·­is·­era verb ~de ~t göra banalare
Finita former
banaliserarpresens aktiv
banaliseraspresens passiv
banaliseradepreteritum aktiv
banaliseradespreteritum passiv
banaliseraimperativ aktiv
Infinita former
att banaliserainfinitiv aktiv
att banaliserasinfinitiv passiv
har/hade banaliseratsupinum aktiv
har/hade banaliseratssupinum passiv
Presens particip
banaliserande
Perfekt particip
en banaliserad + substantiv
ett banaliserat + substantiv
den/det/de banaliserade + substantiv