SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
bedyra
be·­dyra verb ~de ~t hög­tidligt försäkra
Finita former
bedyrarpresens aktiv
bedyraspresens passiv
bedyradepreteritum aktiv
bedyradespreteritum passiv
bedyraimperativ aktiv
Infinita former
att bedyrainfinitiv aktiv
att bedyrasinfinitiv passiv
har/hade bedyratsupinum aktiv
har/hade bedyratssupinum passiv
Presens particip
bedyrande
Perfekt particip
en bedyrad + substantiv
ett bedyrat + substantiv
den/det/de bedyrade + substantiv