SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
befinna
be·­finna verb befann, befunnit, befunnen befunnet befunna, pres. befinner mest i pass.; ​allt befanns (vara) i gott skick allt visade sig vara i gott skick
Finita former
befinnerpresens aktiv
befinns (befinnes)presens passiv
befannpreteritum aktiv
befannspreteritum passiv
befinnimperativ aktiv
Infinita former
att befinnainfinitiv aktiv
att befinnasinfinitiv passiv
har/hade befunnitsupinum aktiv
har/hade befunnitssupinum passiv
Presens particip
befinnande
Perfekt particip
en befunnen + substantiv
ett befunnet + substantiv
den/det/de befunna + substantiv
den befunne + maskulint substantiv
befinna sig vistas, vara; ​befinna sig väl må bra
Ordform(er)befinna sig