SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
begåva
be·­gåva verb ~de ~t begåva ngn med ngt skänka ngn ngt
Finita former
begåvarpresens aktiv
begåvaspresens passiv
begåvadepreteritum aktiv
begåvadespreteritum passiv
begåvaimperativ aktiv
Infinita former
att begåvainfinitiv aktiv
att begåvasinfinitiv passiv
har/hade begåvatsupinum aktiv
har/hade begåvatssupinum passiv
Presens particip
begåvande
Perfekt particip
en begåvad + substantiv
ett begåvat + substantiv
den/det/de begåvade + substantiv