SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
begrava
be·­grava verb begravde hellre än begrov, begravt, begravd n. begravt el. begraven begravet begravna, pres. begraver lägga till den sista vilan; bildl. lägga undan, glömma
Finita former
begraverpresens aktiv
begravs (begraves)presens passiv
begravde (begrov)preteritum aktiv
begravdes (begrovs)preteritum passiv
begravimperativ aktiv
Infinita former
att begravainfinitiv aktiv
att begravasinfinitiv passiv
har/hade begravtsupinum aktiv
har/hade begravtssupinum passiv
Presens particip
begravande
Perfekt particip
en begravd (begraven) + substantiv
ett begravt (begravet) + substantiv
den/det/de begravda (begravna) + substantiv
den begravde (begravne) + maskulint substantiv
begrava sig begrava sig i arbete glömma allt annat för arbete
Ordform(er)begrava sig