SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
bekräfta
be·­kräfta verb ~de ~t in­tyga, styrka; ​bli bekräftad särsk. få upp­skattning
Finita former
bekräftarpresens aktiv
bekräftaspresens passiv
bekräftadepreteritum aktiv
bekräftadespreteritum passiv
bekräftaimperativ aktiv
Infinita former
att bekräftainfinitiv aktiv
att bekräftasinfinitiv passiv
har/hade bekräftatsupinum aktiv
har/hade bekräftatssupinum passiv
Presens particip
bekräftande
Perfekt particip
en bekräftad + substantiv
ett bekräftat + substantiv
den/det/de bekräftade + substantiv