SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
bero
be·­ro verb berodde, berott, pres. beror vara av­hängig av: ​förseningen berodde på dålig planeringlåta saken bero vänta med att vid­ta åt­gärder
Finita former
berorpresens aktiv
beroddepreteritum aktiv
beroimperativ aktiv
Infinita former
att beroinfinitiv aktiv
har/hade berottsupinum aktiv
Presens particip
beroende