SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
blåsig
blås·­ig adjektiv ~t ~a med mycket blåst: ​en blåsig morgonfull av blåsor: ​blåsig hud
Positiv
en blåsig + substantiv
ett blåsigt + substantiv
den/det/de blåsiga + substantiv
Komparativ
en/ett/den/det/de blåsigare + substantiv
Superlativ
är blåsigast
den/det/de blåsigaste + substantiv