SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
bocka
bocka [båk`a] verb ~de ~t bugaböja plåt el. rör
Finita former
bockarpresens aktiv
bockaspresens passiv
bockadepreteritum aktiv
bockadespreteritum passiv
bockaimperativ aktiv
Infinita former
att bockainfinitiv aktiv
att bockasinfinitiv passiv
har/hade bockatsupinum aktiv
har/hade bockatssupinum passiv
Presens particip
bockande
Perfekt particip
en bockad + substantiv
ett bockat + substantiv
den/det/de bockade + substantiv
bocka av markera på lista
Infinita formeratt bocka avinfinitiv aktivPresens participavbockandePerfekt participen avbockad + substantivett avbockat + substantivden/det/de avbockade + substantiv
bocka sig bugaböja sig
Ordform(er)bocka sig