SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
bostadsrätt
bo·­stads|­rätt substantiv ~en ~er bo­stad vars inne­havare har sär­skilda rättigheter jäm­fört med hyres­gäst
Singular
en bostadsrättobestämd form
en bostadsrättsobestämd form genitiv
bostadsrättenbestämd form
bostadsrättensbestämd form genitiv
Plural
bostadsrätterobestämd form
bostadsrättersobestämd form genitiv
bostadsrätternabestämd form
bostadsrätternasbestämd form genitiv