SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
bunden
bunden adjektiv bundet bundna fjättrad; känslomässigt beroende; nära relaterad; förpliktad: ​han är mycket bunden till sin mor; ​hon är bunden av av­talet
Positiv
en bunden + substantiv
ett bundet + substantiv
den/det/de bundna + substantiv
den bundne + maskulint substantiv