SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
bygga
bygga verb byggde byggt bygga ett hus; ​bygga en bro; ​bygga ett förtroende
Finita former
byggerpresens aktiv
byggs (bygges)presens passiv
byggdepreteritum aktiv
byggdespreteritum passiv
byggimperativ aktiv
Infinita former
att byggainfinitiv aktiv
att byggasinfinitiv passiv
har/hade byggtsupinum aktiv
har/hade byggtssupinum passiv
Presens particip
byggande
Perfekt particip
en byggd + substantiv
ett byggt + substantiv
den/det/de byggda + substantiv
bygga samman bygga samman el. (sällan) sammanbygga ngra
Infinita formeratt bygga sammaninfinitiv aktivPresens participsammanbyggandePerfekt participen sammanbyggd + substantivett sammanbyggt + substantivden/det/de sammanbyggda + substantiv
bygga upp ofta bildl.: ​bygga upp en verksamhet
Infinita formeratt bygga uppinfinitiv aktivPresens participuppbyggandePerfekt participen uppbyggd + substantivett uppbyggt + substantivden/det/de uppbyggda + substantiv
bygga ut bygga vidare, ut­vidga byggnad; äv. bildl.; ​bygga ut el. utbygga de sista älvarna för kraft­produktion
Infinita formeratt bygga utinfinitiv aktivPresens participutbyggandePerfekt participen utbyggd + substantivett utbyggt + substantivden/det/de utbyggda + substantiv