SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
byta
byta verb bytte el. prov. böt, bytt
Finita former
byterpresens aktiv
byts (bytes)presens passiv
bytte (böt)preteritum aktiv
byttes (böts)preteritum passiv
bytimperativ aktiv
Infinita former
att bytainfinitiv aktiv
att bytasinfinitiv passiv
har/hade byttsupinum aktiv
har/hade byttssupinum passiv
Presens particip
bytande
Perfekt particip
en bytt + substantiv
ett bytt + substantiv
den/det/de bytta + substantiv
byta av av­lösa, ersätta
Infinita formeratt byta avinfinitiv aktivPresens participavbytandePerfekt participen avbytt + substantivett avbytt + substantivden/det/de avbytta + substantiv
byta bort byta ut
Infinita formeratt byta bortinfinitiv aktivPresens participbortbytandePerfekt participen bortbytt + substantivett bortbytt + substantivden/det/de bortbytta + substantiv
byta om ta på sig andra kläder
Infinita formeratt byta ominfinitiv aktivPresens participombytandePerfekt participen ombytt + substantivett ombytt + substantivden/det/de ombytta + substantiv
byta ut byta, ersätta med ngt nytt: ​byta ut den gamla soffan
Infinita formeratt byta utinfinitiv aktivPresens participutbytandePerfekt participen utbytt + substantivett utbytt + substantivden/det/de utbytta + substantiv