SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
dämma
dämma verb dämde, dämt, dämd n. dämt, pres. dämmer, imper. däm spärra av med damm; täppa till
Finita former
dämmerpresens aktiv
däms (dämmes)presens passiv
dämdepreteritum aktiv
dämdespreteritum passiv
dämimperativ aktiv
Infinita former
att dämmainfinitiv aktiv
att dämmasinfinitiv passiv
har/hade dämtsupinum aktiv
har/hade dämtssupinum passiv
Presens particip
dämmande
Perfekt particip
en dämd + substantiv
ett dämt + substantiv
den/det/de dämda + substantiv
dämma in dämma in el. indämma en sjö
Infinita formeratt dämma ininfinitiv aktivPresens participindämmandePerfekt participen indämd + substantivett indämt + substantivden/det/de indämda + substantiv
dämma upp ofta bildl. hålla till­baka, under­trycka
Infinita formeratt dämma uppinfinitiv aktivPresens participuppdämmandePerfekt participen uppdämd + substantivett uppdämt + substantivden/det/de uppdämda + substantiv