SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
datera
dat·­era verb ~de ~t tids­bestämma: ​datera ett brev
Finita former
daterarpresens aktiv
dateraspresens passiv
dateradepreteritum aktiv
dateradespreteritum passiv
dateraimperativ aktiv
Infinita former
att daterainfinitiv aktiv
att daterasinfinitiv passiv
har/hade dateratsupinum aktiv
har/hade dateratssupinum passiv
Presens particip
daterande
Perfekt particip
en daterad + substantiv
ett daterat + substantiv
den/det/de daterade + substantiv
datera om datera om el. omdatera ngt
Infinita formeratt datera ominfinitiv aktivPresens participomdaterandePerfekt participen omdaterad + substantivett omdaterat + substantivden/det/de omdaterade + substantiv
datera sig datera sig till (1500-talet) kunna dateras till
Ordform(er)datera sig