SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
decimera
dec·­im·­era verb ~de ~t minska an­tal av
Finita former
decimerarpresens aktiv
decimeraspresens passiv
decimeradepreteritum aktiv
decimeradespreteritum passiv
decimeraimperativ aktiv
Infinita former
att decimerainfinitiv aktiv
att decimerasinfinitiv passiv
har/hade decimeratsupinum aktiv
har/hade decimeratssupinum passiv
Presens particip
decimerande
Perfekt particip
en decimerad + substantiv
ett decimerat + substantiv
den/det/de decimerade + substantiv