SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
deklarera
de·­klar·­era verb ~de ~t säga rakt på sak, förklaraan­ge in­komster under före­gående år för fast­ställande av slutlig skatt; äv. all­männare​ – Jfr deklaration.
Finita former
deklarerarpresens aktiv
deklareraspresens passiv
deklareradepreteritum aktiv
deklareradespreteritum passiv
deklareraimperativ aktiv
Infinita former
att deklarerainfinitiv aktiv
att deklarerasinfinitiv passiv
har/hade deklareratsupinum aktiv
har/hade deklareratssupinum passiv
Presens particip
deklarerande
Perfekt particip
en deklarerad + substantiv
ett deklarerat + substantiv
den/det/de deklarerade + substantiv