SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
demokratisera
demo·­krat·­is·­era verb ~de ~t göra mer demokratisk
Finita former
demokratiserarpresens aktiv
demokratiseraspresens passiv
demokratiseradepreteritum aktiv
demokratiseradespreteritum passiv
demokratiseraimperativ aktiv
Infinita former
att demokratiserainfinitiv aktiv
att demokratiserasinfinitiv passiv
har/hade demokratiseratsupinum aktiv
har/hade demokratiseratssupinum passiv
Presens particip
demokratiserande
Perfekt particip
en demokratiserad + substantiv
ett demokratiserat + substantiv
den/det/de demokratiserade + substantiv