SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
depilera
de·­pil·­era verb ~de ~t av­lägsna hår­växt från viss del av kroppen
Finita former
depilerarpresens aktiv
depileraspresens passiv
depileradepreteritum aktiv
depileradespreteritum passiv
depileraimperativ aktiv
Infinita former
att depilerainfinitiv aktiv
att depilerasinfinitiv passiv
har/hade depileratsupinum aktiv
har/hade depileratssupinum passiv
Presens particip
depilerande
Perfekt particip
en depilerad + substantiv
ett depilerat + substantiv
den/det/de depilerade + substantiv