SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
desegregera
de·­se·­greg·­era verb ~de ~t upp­häva segregation av
Finita former
desegregerarpresens aktiv
desegregeraspresens passiv
desegregeradepreteritum aktiv
desegregeradespreteritum passiv
desegregeraimperativ aktiv
Infinita former
att desegregerainfinitiv aktiv
att desegregerasinfinitiv passiv
har/hade desegregeratsupinum aktiv
har/hade desegregeratssupinum passiv
Presens particip
desegregerande
Perfekt particip
en desegregerad + substantiv
ett desegregerat + substantiv
den/det/de desegregerade + substantiv