SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
detonera
de·­ton·­era verb ~de ~t låta explodera med knall
Finita former
detonerarpresens aktiv
detoneraspresens passiv
detoneradepreteritum aktiv
detoneradespreteritum passiv
detoneraimperativ aktiv
Infinita former
att detonerainfinitiv aktiv
att detonerasinfinitiv passiv
har/hade detoneratsupinum aktiv
har/hade detoneratssupinum passiv
Presens particip
detonerande
Perfekt particip
en detonerad + substantiv
ett detonerat + substantiv
den/det/de detonerade + substantiv