SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
diplomera
dipl·­om·­era verb ~de ~t ge diplom åt: ​en diplomerad massör
Finita former
diplomerarpresens aktiv
diplomeraspresens passiv
diplomeradepreteritum aktiv
diplomeradespreteritum passiv
diplomeraimperativ aktiv
Infinita former
att diplomerainfinitiv aktiv
att diplomerasinfinitiv passiv
har/hade diplomeratsupinum aktiv
har/hade diplomeratssupinum passiv
Presens particip
diplomerande
Perfekt particip
en diplomerad + substantiv
ett diplomerat + substantiv
den/det/de diplomerade + substantiv