SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
doktorera
dokt·­or·­era verb ~de ~t studera och forska för att ta doktors­examen; disputera
Finita former
doktorerarpresens aktiv
doktoreradepreteritum aktiv
doktoreraimperativ aktiv
Infinita former
att doktorerainfinitiv aktiv
har/hade doktoreratsupinum aktiv
Presens particip
doktorerande