SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
duplicera
dupl·­ic·­era verb ~de ~t göra flera exemplar av, mång­faldiga; ​jfr duplikation
Finita former
duplicerarpresens aktiv
dupliceraspresens passiv
dupliceradepreteritum aktiv
dupliceradespreteritum passiv
dupliceraimperativ aktiv
Infinita former
att duplicerainfinitiv aktiv
att duplicerasinfinitiv passiv
har/hade dupliceratsupinum aktiv
har/hade dupliceratssupinum passiv
Presens particip
duplicerande
Perfekt particip
en duplicerad + substantiv
ett duplicerat + substantiv
den/det/de duplicerade + substantiv