SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
durativ
dur·­at·­iv [du`r‑ el. du´r‑] adjektiv ~t ~a ⟨språkv.⟩ durativa verb fortgångsverb t.ex. sova i mots. till somna
Positiv
en durativ + substantiv
ett durativt + substantiv
den/det/de durativa + substantiv