SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
ekipera
ekip·­era verb ~de ~t ut­rusta med kläder
Finita former
ekiperarpresens aktiv
ekiperaspresens passiv
ekiperadepreteritum aktiv
ekiperadespreteritum passiv
ekiperaimperativ aktiv
Infinita former
att ekiperainfinitiv aktiv
att ekiperasinfinitiv passiv
har/hade ekiperatsupinum aktiv
har/hade ekiperatssupinum passiv
Presens particip
ekiperande
Perfekt particip
en ekiperad + substantiv
ett ekiperat + substantiv
den/det/de ekiperade + substantiv