SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
eklärera
e·­klär·­era verb ~de ~t lysa upp på ett festligt sätt
Finita former
eklärerarpresens aktiv
ekläreraspresens passiv
ekläreradepreteritum aktiv
ekläreradespreteritum passiv
ekläreraimperativ aktiv
Infinita former
att eklärerainfinitiv aktiv
att eklärerasinfinitiv passiv
har/hade ekläreratsupinum aktiv
har/hade ekläreratssupinum passiv
Presens particip
eklärerande
Perfekt particip
en eklärerad + substantiv
ett eklärerat + substantiv
den/det/de eklärerade + substantiv